Alljärgnevatelt lehekülgedelt leiate konverentsi "Muusika ja inimeseks olemine" lektorite tutvustused ja ettekannete lühikokkuvõtted.

Koostööpartnerid: