Epp Jaansoo lõpetas 1986. aastal Eesti Muusikaakadeemia (Tallinna Riikliku Konservatooriumi) muusikapedagoogika erialal Venno Laulu dirigeerimisklassis. Sellest ajast kuni praeguseni töötab muusikaõpetajana, algul Eestis, Põlvamaal, siis Tartus ja Tõrvandis.
Aastast 1999 elab Rootsis, kus alates aastast 2002, pärast keele omandamist, töötab muusikaõpetajana. Alustas rootsikeelsetes koolides, aga praegune töökoht on Stockholmi Eesti Koolis. On alati tegutsenud ka koorijuhina, dirigeerinud segakoori ”Kalev”, Kuuste naiskoori ja praeguseni Stockholmi Eesti Segakoori.
2007-2013 õppis töö kõrvalt Karlstadi Ülikoolis ja Ingesundi Muusikakolledžis Sotsiaalteadusi, mille lõpetas filosoofia magistrieksamiga. Rahvatervishoiu Magistriprogrammi raames lõpetas erialal ”Muutused tervises ja heaolus” (Hälsa och välfärd i förändring), kus tema kitsam eriala oli funktsioonidele suunatud muusikateraapia. Koori ja koolitöö kõrvalt on töötanud ka muusikaterapeudina. 


Funktsioonidele suunatud muusikateraapia neuroloogiliste haiguste ravis

Muusika on alati saatnud inimesi nii nende igapäevaste kui ka tähtsamate sündmuste juures. Juba antiikajal pandi tähele muusika erilisi omadusi, mida kasutati inimeste „harmoniseerimiseks“. Vahepeal aga jäi muusika kõrvale, kuna teadust ja ravi juhtis nn positivistlik mõtlemisviis – kõike on võimalik ratsionaalselt ära seletada.
Pärast Teist maailmasõda muutus ravi ja rehabilitatsioon muusika abil taas aktuaalseks, seda kasutati sõjaohvrite ja sõdurite rehabiliteerimisel. Seda peetakse ka kaasaegse muusikateraapia alguspunktiks. Muusikateraapia on arenenud erinevates suundades: on olemas psühhodünaamilised suundumused, samuti neuroloogial baseeruvad suundumused. Kõikidele suundadele on ühine, et muusika on see, mida kasutatakse ravivahendina ning et patsientidelt ei nõuta eelnevaid muusikalisi oskusi. Erinevate muusikateraapiameetodite tulemusi neuroloogiliste patsientide ravis tutvustavad mõned uurimused selles vallas.
Tutvustan lähemalt ühte muusikateraapia meetodit, funktsioonidele suunatud muusikateraapiat, mis on välja arendatud Rootsis, aga mis on tuntud ja levinud ka Soomes ja Jaapanis. Samuti toon näiteid, kuidas just see muusikateraapia mõjutab neuroloogiliste haigustega patsiente.