Jaan Aru on eesti psühholoog, teadvuse- ja ajuteadlane, Tartu Ülikooli teadur. Tema teadustöö põhisuunaks on juba ülikoolipäevilt teadvuse uurimine. Kitsamalt vaadates on ta üritanud täpsemalt leida teadvuse neurobioloogilisi aluseid. Nende uurimiseks kasutab ta koos kolleegidega nii visuaalse taju katseid kui ka unekatseid.
Jaan Aru uurimisobjekt on aju. Ta otsib vastust küsimusele: missuguste printsiipide abil on võimalik aju tööd kirjeldada? Sellega seoses uurib Aru viimasel ajal mäluprotsesse, et täpsemalt teada saada, kuidas mälusisud on ajju salvestatud. Selle uurimiseks loodab ta lähiaastatel luua koos töörühma liikmetega sobilikud arvutuslikud mudelid, mille kontrollimiseks koostatakse ja seejärel viiakse läbi eksperimentaalpsühholoogiaalased
katsed. 
Jaan Aru on tähelepanupsühholoogiat ja teadvuseteadust käsitleva raamatu „Tähelepanu ja teadvus“ kaasautor. Tema populaarteaduslikke artikleid saab lugeda blogist „Teadvuse suure probleemi lahendamine“ :https://teadvus.wordpress.com/Su aju: mida me teame ja mida veel ei tea

See, et te seda lauset siin edukalt loete, põhineb teie ajus toimuvatel keerukatel arvutustel. Mis siin ikka tagasihoidlik olla: kõik meie vaimsed võimed põhinevad aju tööl. Kuid me ei tea, kuidas täpselt mõtlemine, tähelepanu, teadvus ja muud vaimsed protsessid aju töö tulemusena tekivad. Me teame, et erinevad funktsioonid on ajus lokaliseeritud. Kindla ajupiirkonna kahjustused põhjustavad käitumises kindlapiirilisi defitsiite. Kuid me ei saa veel hästi aru, kuidas sajad tuhanded närvirakud mõistliku käitumise suunamiseks koostööd teevad. Me teame, et närvirakkude signaalid on elektrilised. Ajurakkude elektriline stimulatsioon võimaldab otseselt mõjutada loomade ja inimeste käitumist. Me teame, et aju on plastiline. Muutused meie mälestustes ja käitumistes  salvestatakse ajju mitte passiivse sündmuste loeteluna, vaid hoopis läbi aju struktuuri füüsilise muutmise. Kuid meil on veel pikk tee minna, mõistmaks täpselt, kuidas muutused ajus viivad muutusteni käitumises ja inimese olemuses.