Toomas Siitan (1958) lõpetas Tallinna Riikliku Konservatooriumi 1981. aastal heliloojadiplomiga, ent on seejärel tegutsenud eelkõige muusikateadlasena. Doktorikraadi omandas ta Lundi ülikooli juures. 1986. aastast õpetab ta muusikaajalugu Eesti Muusikaakadeemias (alates 2004. aastast professorina) ning juhatab alates 2013. aastast muusikateaduse osakonda. Toomas Siitan on olnud pikka aega Eesti Muusikateaduse Seltsi esimees ning on Eesti Muusikanõukogu aseesimees. Ta tegutseb ka dirigendina ning alates 1994. aastast toimub tema juhtimisel Haapsalu Vanamuusikafestival.
Boethiuse musica humana ja kujutlus harmoonilisest isiksusest

Hilis-Rooma filosoof Boethius (u 480 – u 524) oli Vana-Kreeka filosoofiatraditsioonide vahendajana Lääne-Euroopa muusikaõpetuse alusepanija, tema „De institutione musica“ oli muusikateooria standardteoseks enam kui tuhat aastat. Uusplatonismist võttis Boethius üle käsitluse, et muusika peegeldab ilmaruumile olemuslikku sfääride harmooniat (musica mundana) ning et tänu sellele kõrgemale seosele on tal ka otsustav mõju inimese tervisele ja käitumisele (musica humana). Inimmuusika väljendab Boethiuse järgi nii inimhinge kui ka kehaosade harmooniat, samuti hinge ja keha harmoonilist kooskõla. Sellisena saab Boethiuse aritmeetikale tuginev muusikaõpetus kõrgema filosoofia ja inimeseõpetuse sissejuhatuseks uusplatonismi vaimus. Nii seostub Boethiuse muusikaõpetus mitmel viisil ka renessansiajastu humanistliku inimesekäsitlusega, aga ka palju kitsamate valdkondadega, nagu näiteks meditsiin. Mõneti selgitavad need seosed ka muusika keskset rolli harmoonilise isiksuse kasvatamisel humanistliku haridussüsteemi ideaalide vaimus.